Wynagrodzenie

  • Porada prawna: od 100 zł
  • Wstępna analiza dokumentów sprawy: od 100 zł
  • Przygotowanie pojedynczych pism procesowych: od 150 zł
  • Sporządzanie i opiniowanie umów cywilnoprawnych: od 150 zł

Prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych:

Stawka ustalana indywidualnie po konsultacji i analizie dokumentów sprawy, przy uwzględnieniu nakładu pracy pełnomocnika, wartości przedmiotu sporu, skomplikowania sprawy, odległości do właściwego w sprawie sądu a także w oparciu o przepisy rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28.09.2002 r. w sprawie opłat za czynności radców prawnych oraz ponoszenia przez Skarb Państwa kosztów pomocy prawnej udzielonej przez radcę prawnego ustanowionego z urzędu (Dz. U. z 2010 r. Nr. 10 poz. 65 ze zm.)

W sprawach dotyczących odzyskiwania odszkodowań istnieje możliwość nie pobierania przez Kancelarię opłat wstępnych.