Zakres usług

  • prowadzenie spraw sądowych i administracyjnych – całościowa reprezentacja we wszystkich czynnościach związanych z prowadzoną sprawą;
  • indywidualne porady prawne;
  • uczestnictwo w pojedynczych posiedzeniach sądu;
  • przygotowywanie pojedynczych pism procesowych;
  • sporządzenie i opiniowanie umów cywilnoprawnych;

w zakresie prawa cywilnego w tym rodzinnego (rozwody, separacje, alimenty) i spadkowego, a także administracyjnego i egzekucyjnego, a ponadto dochodzenie wypłaty odszkodowania i zadośćuczynienia.