Odszkodowania

Kancelaria Radcy Prawnego Katarzyna Kaliszczak we współpracy z Kancelarią Vox Legis Odszkodowania pomaga w dochodzeniu odszkodowań  w przypadku zaistnienia nieszczęśliwych zdarzeń losowych, zarówno w przypadku nie otrzymania odszkodowania, jak i w przypadku wypłaty odszkodowania zbyt niskiego.

Oferujemy dochodzenie odszkodowań między innymi w następujących przypadkach:

  • błędy w sztuce lekarskiej
  • wypadki komunikacyjne
  • wypadki przy pracy
  • wypadki za granicą
  • kradzież ubezpieczonego mienia
  • szkody majątkowe (np. mieszkanie, pojazd)
  • śmierć bliskiej osoby
  • inne negatywne zdarzenia

Zapewniamy Państwu pomoc doświadczonego zespołu prawników specjalizujących się w sprawach dotyczących likwidacji szkód, jak również w przypadku zaniżenia bądź odmowy wypłaty należnego odszkodowania przez ubezpieczyciela.

Każdą sprawę analizujemy szybko i rzetelnie, by w ciągu 24 godzin przedstawić Państwu ekspertyzę prawną i bez zbędnej zwłoki podjąć działania, przede wszystkim na drodze polubownej, a w razie konieczności, także sądowej.