Wynagrodzenie

Wynagrodzenie ustalane jest podczas spotkania z Klientem. Jego wysokość zależy przede wszystkim od nakładu pracy, terminu wykonania i wartości przedmiotu sprawy.

Wynagrodzenie może mieć formę prowizyjną, ryczałtową, ustaloną w oparciu o stawkę godzinową, a także może przybrać formę łączoną, której elementem będzie premia od sukcesu.

Powyższe formy wynagrodzenia obowiązują zarówno w odniesieniu do czynności jednorazowych, jak i do czynności wykonywanych w ramach stałej współpracy.